Expanzní nádoba

Expanzní nádoba, často nazývaná také expanzní nádrž, je zařízení používané v systémech s kapalinou, zejména v topných systémech, chladicích systémech a vodovodních instalacích. Jejím hlavním účelem je kompenzace změn objemu kapaliny v důsledku teplotních změn. Expanzní nádoba má uzavřený prostor, který obsahuje vzduch nebo inertní plyn a je propojen s kapalným systémem.

Když se kapalina zahřeje, její objem se zvětší. Expanzní nádoba umožňuje této nadměrné kapalině expandovat do nádrže, což snižuje tlak v kapalném systému a chrání ho před přetlakem. Naopak, když se kapalina ochladí a zmenší svůj objem, expanzní nádoba uvolní kapalinu z nádrže zpět do systému, což udržuje stálý tlak a zabraňuje vzniku podtlaku.

Expanzní nádoby jsou důležité pro správnou funkci a stabilitu systémů, které pracují s kapalinami při různých teplotách. Mohou být použity například v topných systémech pro domácnosti, v průmyslových chladicích systémech nebo vodovodních instalacích.