Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Za správce Vašich osobních údajů je podnikající fyzická osoba Sylva Theuerová, se sídlem Opavská 298/124, 747 21 Kravaře, IČ 87028280, zapsána na ŽÚ města Kravaře, pod evidenčním číslem 380604/U2008/1269/SA (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující:
adresa pro doručování: Opavská 298/124, 747 21 Kravaře
adresa elektronické pošty info@koupelny-online.cz
telefon +420 774 437 550, +420 558 843 590
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující služby a správce softwaru Shoptet, a.s., IČ: 28935675

PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798

DHL Express (Česká republika) s.r.o., IČO: 25683446

RSC Logistics, logistické družstvo, IČO: 48151556

Česká pošta, s. p., IČ: 47114983 Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685

Google Ireland Limited, DIČ: IE 6388047V

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: zasláním požadavku na Opavská 298/124, 747 21 Kravaře, adresu elektronické pošty info@koupelny-online.cz telefon +420 774 437 550, +420 558 843 590 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud