0
+420 774 437 550 (Po-Pá 8-17 hod.)

Proč nakupovat u nás?

  • Odborné poradenství
  • Ochotná a vstřícná obsluha
  • Doprava od 0 Kč
  • Jsme na trhu více jak 15 let
  • Široký sortiment zboží
Doprava a platba


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.


Totožnost a kontaktní údaje správce

Za správce Vašich osobních údajů je podnikající fyzická osoba Sylva Theuerová, Opavská 298/124, 747 21 Kravaře. Identifikační číslo: 87028280

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koupelny-online.cz.

Podnikající fyzická osoba Sylva Theuerová je zapsána na ŽÚ města Kravaře, pod evidenčním číslem 380604/U2008/1269/SA. (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Opavská 298/124, 74721 Kravaře, adresa elektronické pošty info@koupelny-online.cz, telefon +420 774 437 550, +420 558 843 590.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou: 3IT úspěšný eshop s.r.o., IČ: 28659163, PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, DHL Express (Česká republika) s.r.o., IČO: 25683446, RSC Logistics, logistické družstvo, IČO: 48151556, Česká pošta, s. p., IČ: 47114983, Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Google Ireland Limited, DIČ: IE 6388047V
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce splnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodní podmínky

Kontakty

Koupelny - online
Opavská 298/124
Kravaře
747 21

+420 774 437 550
+420 558 843 590
info@koupelny-online.cz