0
+420 774 437 550 (Po-Pá 8-17 hod.)

Proč nakupovat u nás?

  • Odborné poradenství
  • Ochotná a vstřícná obsluha
  • Doprava od 0 Kč
  • Jsme na trhu více jak 15 let
  • Široký sortiment zboží
Doprava a platba


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koupelny-online.cz.
Platí pro koncové spotřebitele. Netýká se nákupu na IČO.
Podnikající fyzická osoba Sylva Theuerová, Opavská 298/124, 747 21 Kravaře.
Identifikační číslo: 87028280

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:
        Koupelny-online.cz, Sylva Theuerová, Opavská 298/124, 747 21 Kravaře, e-mail: info@koupelny-online.cz, telefon +420 774437550, +420 558843590
        formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
2.2 Převzetí zboží.
    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.3. Náklady spojené s vrácením zboží.
    „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
2.4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží.
    „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Obchodní podmínky

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Kontakty

Koupelny - online
Opavská 298/124
Kravaře
747 21

+420 774 437 550
+420 558 843 590
info@koupelny-online.cz